Curaprox CPS Regular

Curaprox-CPS-4

CPS Regular интерденталните четки имаат зајакнато жичано јадро и погусто распоредени влакна. Се препорачуваат за секундарна превенција и чистење кај отворени меѓузабни простори – посебно кај пломби, коронки, мостови конструкции и фиксни ортодонтски апарати.

CPS Regular не треба да се користат кај затворени интердентални простори со интактна папила.

Curaprox-CPS-457-pocket-set

Curaprox CPS 457 pocket set

CURAPROX CPS 457 pocket set содржи:

CPS Prime

Curaprox CPS Prime

CURAPROX Prime интерденталните четки нудат комплетна контрола над забниот …

Curaprox-CPS-strong-&-implant

Curaprox CPS Strong & Implant

За нежно, ефикасно и атрауматско чистење на импланти и големи меѓузабни …