Curaprox CPS Regular

Curaprox-CPS-4

CPS Regular интерденталните четки имаат зајакнато жичано јадро и погусто распоредени влакна. Се препорачуваат за секундарна превенција и чистење кај отворени меѓузабни простори – посебно кај пломби, коронки, мостови конструкции и фиксни ортодонтски апарати.

CPS Regular не треба да се користат кај затворени интердентални простори со интактна папила.

CPS Prime

Curaprox CPS Prime

CURAPROX Prime интерденталните четки нудат комплетна контрола над забниот …

Curaprox-CPS-strong-&-implant

Curaprox CPS Strong & Implant

За нежно, ефикасно и атрауматско чистење на импланти и големи меѓузабни …

Curaprox-CPS-457-pocket-set

Curaprox CPS 457 pocket set

CURAPROX CPS 457 pocket set содржи: