IAP картичка

12810_1_z1
IAP prime sonda

IAP prime сонда

Со примена на IAP сондата се избегнуваат импровизации и пробување четкички …